Živá tradice

Tradice krajkářství na Vamberecku je zapsána na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Takzvaným „nositelem statku“ tradice se stalo Město Vamberk – Krajkářská škola, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – Muzeum krajky ve Vamberku a Královéhradecký kraj. Tyto subjekty zastřešují vlastní nositele tradice – ženy a muže z Vamberecka, kteří tradici krajkářství předávají dalším generacím a krajkářství vnímají jako součást své identity.

Díky nepřerušené tradici krajkářského školství ve Vamberku, kdy v průměru navštěvuje její kurzy na sto čtyřicet žáků z řad dětí i dospělých, i podpoře krajkářství ze strany Města Vamberka, jakožto pořadatele pravidelných Mezinárodních krajkářských setkání ve Vamberku a Krajkářských slavností, je zaručeno, že se tato tradice bude i nadále rozvíjet a bude stále živá.

Na začátek