Prozkoumejte
město
krajky
Květina

Historie krajkářství
na Vamberecku

Paličkovaná krajka a krajkářství je fenomén, který se od 16. století šířil Evropou a v téměř každé zemi zanechal svou stopu v podobě tradičních krajkářských výrobních center, proslulých svým typickým vzorem či druhem krajky. Krajkářské řemeslo se v těchto výrobních oblastech odráželo v životním stylu obyvatel a samotná krajka, kterou tito lidé vyráběli, se naopak odrážela v životním stylu mnoha dalších lidí – zákazníků.

Krajkářská oblast Vamberecka vděčí za vznik svým šlechtickým majitelům, kteří získali zdejší panství v neklidné době třicetileté války a tradici krajkářství, kterou znali ze své domoviny jako výnosné podnikaní, přenesli do zdejšího kraje jako robotní povinnost.

Prozkoumat

Kvetina

Živá tradice – krajkářství dnes

Tradice krajkářství na Vamberecku je zapsána na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Takzvaným „nositelem statku“ tradice se stalo Město Vamberk – Krajkářská škola, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – Muzeum krajky ve Vamberku a Královéhradecký kraj. Tyto subjekty zastřešují vlastní nositele tradice – ženy a muže z Vamberecka, kteří tradici krajkářství předávají dalším generacím a krajkářství vnímají jako součást své identity.

Instituce
Nositelé tradice
Podnikatelé

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje