Magdalena Grambová a počátky krajkářství na Vamberecku

Třicetiletá válka byla jedním z nejděsivějších konfliktů, které náš světadíl v dějinách zažil. Zatímco se staré pořádky hroutily a obyvatelstvo trpělo neskutečnou bídou, k moci se drali vojenští dobrodruzi, toužící po bohatství a slávě. Mezi ně patřil i Kašpar z Grambu, původem z Flander na území dnešní Belgie, který se ze syna mlynáře vyšvihl do hodnosti plukovníka císařské armády, byl povýšen do šlechtického stavu a stal se v roce 1629 majitelem zdejšího panství. Byl znám svou krutostí a neústupností při vymáhání poddanských povinností.

Po jeho smrti v roce 1635 se správy panství ujala jeho ovdovělá žena Magdalena, pocházející z rodu Reichlinů z Meldeggu, která jako obratná hospodářka brzy pochopila, jaký potenciál se skrývá v ziscích z vrchnostenského podnikání. Povolala z Flander učitelky paličkování a začala s organizovanou výrobou krajek západoevropského stylu. Paličkování zde zakotvilo a rozšířilo se natolik, že se z Vamberecka postupně stala nejvýznamnější krajkářská oblast Čech.

Přejít na další