Bienále české krajky

Bienále české krajky je soutěžní přehlídkou současné české krajkářské tvorby a nabízí možnost potřebné konfrontace. Soutěž je otevřená všem, kteří mají o účast zájem. Základní pravidla Bienále české krajky jsou založena na požadavku umělecké kvality, což zajišťuje porota složená z odborníků a uměleckých kritiků.

Město Vamberk pořádá Bienále české krajky od roku 2002. Iniciátorem a spolupořadatelem je Muzeum krajky Vamberk. Veřejnosti je bienále prezentováno rozsáhlou výstavou soutěžní kolekce v době konání Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku.

Nejvyšším oceněním, které mohou umělci získat, je Zlatá palička. Muzeum krajky uděluje Diplom, kterým oceňuje technologický nebo jiný specifický přínos díla pro budoucnost krajkářství. Názor veřejnosti se promítá v Diplomu sympatie, který uděluje město Vamberk na základě hlasů návštěvníků výstavy.

Od roku 2010 se soutěží v kategoriích Volná tvorba, Krajka oděvní a interiérová a Studentské práce. Díla oceněná Zlatou paličkou kupuje do své sbírky Město Vamberk. Deponována nebo vystavena jsou v Muzeu krajky, případně na muzeem pořádaných výstavách.

Přestože u vystavovaných děl zůstává nejvíce používanou technikou paličkování a v malém počtu i krajka šitá, ve volné tvorbě je stále více patrný odklon od klasických krajkářských technik i materiálů a stoupá počet autorů, kteří hledají vlastní techniku a materiál, adekvátní jejich uměleckému záměru.

Přejít na další