Muzeum krajky ve Vamberku

Jedinečnou možnost seznámit se s tradicí krajkářství na Vamberecku nabízí Muzeum krajky ve Vamberku, jehož historie sahá až k roku 1929, ve kterém bylo založeno. Jeho rozsáhlé sbírky mapují historii krajkářství v českých zemích od jeho počátků až po současnost. Nejstarším základem sbírky jsou místní krajky vzniklé z darů a sbírek mecenášů kolem Krajkářské školy ve Vamberku i z činnosti školy. Těžiště sbírek pak leží ve sbírkách moderního českého krajkářství, zvláště pak ze slavného období světových výstav EXPO 58 v Bruselu a EXPO 67 v Montrealu, na kterých bylo české krajkářství významně prezentováno.

Budova muzea krajky je památkově chráněnou stavbou, postavenou roku 1916 architektem Oldřichem Liskou ve stylu art deco. Nese jméno Bednářova vila podle svého prvního majitele Antonína Bednáře mladšího, který byl uznávaným vambereckým textilním průmyslníkem a zasloužil se mimo jiné i o rozkvět Krajkářské školy ve Vamberku.

Muzeum krajky prošlo mezi roky 2012 až 2014 kompletní rekonstrukcí pod vedením architekta Davida Vávry, díky které se rozšířily výstavní prostory, a muzeum získalo krásnou zahradu pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí.

Přejít na další