Tradiční vamberecké krajky

Vamberecké krajkářství je výjimečné jen v této lokalitě zhotovaným druhem krajek - vambereckou vláčkovou krajkou. Jedná se o metrovou mnohopárovou krajku západoevropského stylu, typickou rovným zakončením po jedné straně pásu krajky a „zubatým“ zakončením druhé strany pásu krajky, to vše v nepřeberném množství vzorů. Každá vláčková krajka mé své pojmenování podle vzoru, který připomíná. Najdeme vzory jako jahůdková, srdíčková, smrtková, žábová, jetelinka a mnohé a mnohé jiné. Jejich pojmenování jsou příkladem tvořivosti krajkářek a jejich lásky k řemeslu. Z technického hlediska rozlišujeme vedle výše zmíněných krajek mnohopárových ještě tzv. krajku páskovou. Rozdíl spočívá v tom, že krajka pásková je paličkována z úzkého pásku, paličkovaného jednou technikou, kdy pásek se vine v požadovaném tvaru dle předlohy a jednotlivé díly takto vzniklé krajky jsou k sobě sešívány či spojovány háčkem. Naproti tomu krajky mnohopárové jsou paličkovány v celé šíři krajky zároveň a záleží na použité technice, jaký vzor krajkářka vytvoří. Mnohopárové krajky jsou svojí podstatou složitější a k jejich zhotovení je třeba mnohonásobně většího počtu paliček v řádu desítek až stovek. I když práce na páskové krajce je jednodušší a hodí se pro začátečníky, nic to neubírá její kráse a možnosti vytvořit zajímavá díla.

Přejít na další