Když se řekne: „krajka“…

Technika paličkované krajky se řadí mezi rukodělné textilní řemeslné techniky. Krajka jako taková může být zhotovena nejrůznějšími technikami. Pro vamberecké krajkářství je typické zhotovování krajek paličkováním. Historicky byla výroba krajek zavedena jako robotní povinnost v rámci vrchnostenského hospodaření, s postupem doby se v organizaci výroby krajek na Vamberecku uplatnil tzv. nákladnický systém, ve kterém hlavní úlohu zastával podnikatel – faktor. Činnost faktorů spočívala v obcházení vlastních krajkářek, kdy faktor zadal krajkářkám práci, určil požadovaný vzor, jehož zhotovení zpaměti krajkářky ovládaly, předal patřičné množství materiálu a zároveň vykoupil hotové krajky. Faktorský systém a organizace domácké výroby krajek se udržely až do poloviny 20. století, kdy v mezidobí došlo k ústupu od zhotovování tradičních metrových krajek (známých pod označením „vamberecká krajka“ či „vláčková krajka“) a přechodu ke krajkám, jejichž předlohy již byly zhotovovány v souladu s aktuální módou a vkusem a které se již zásadně paličkují dle předkreslených předloh.

Základní pomůckou pro práci krajkářky je poduška, na Vamberecku nazývaná „herdule“ – pilinami či senem naplněný látkový válec opatřený snímatelným látkovým potahem, soustružené paličky z tvrdého dřeva a kovové špendlíky. Vlastní krajka se zhotovuje z příze, která může být bavlněná, lněná či kovová, vždy dle konkrétní krajky. Paličkování vyžaduje znalost základních krajkářských technik, pomocí kterých jsou vypracovávány textilní vazby. Pracuje se vždy s paličkami v párech. Jednotlivé druhy vazeb vyžadují různý počet párů paliček. Nejčastěji užívanými vazbami jsou pláténko, polohod, řetízek a lístkovina, zvaná též pecička. Pro výplně větších ploch je používána tzv. půdice. Existuje nekonečné množství variant vzorů, určených pro různé způsoby využití. Pro zhotovení krajky se používají kreslené předlohy, tzv. „podvinky“, které se upevňují na podušku. Zatímco technologie výroby paličkované krajky se po staletí nezměnila, krajka samotná procházela a prochází neustálým vývojem v závislosti na dobovém vkusu a módě.

Přejít na další