Družstvo Vamberecká krajka Vamberk

Období po druhé světové válce je charakteristické organizováním a sdružováním výroby do větších celků, kdy nejvýraznější příklad představuje družstvo Vamberecká krajka Vamberk, založené roku 1946, ve kterém bylo z počátku sdruženo přibližně 400 krajkářek. Významnou náplní činnosti družstva byla spolupráce vambereckých krajkářek s předními výtvarníky své doby, v rámci které vznikala díla pro prestižní přehlídky, např. EXPO 58 v Bruselu – paličkovaná tapiserie Průvod královniček o rozměru cca. 1,3x3,5 metru - v době vzniku největší krajka světa; soubor paličkovaných šatů pro EXPO 67 v Montrealu apod.

Díky státem podporované poptávce bylo do konce osmdesátých let 20. století vamberecké družstvo důležitým zaměstnavatelem, udržujícím řemeslo jako významný zdroj obživy. Příchod devadesátých let byl spojen se zásadním úbytkem osob provozujících řemeslo jako svůj zdroj obživy, nicméně znalost paličkování nevymizela a z větší části se přesunula do sféry volnočasových aktivit.

Přejít na další