Marie Terezie – podporovatelka krajkářství

Nastupující doba baroka byla požehnáním i pro rozvoj krajkářství. Dobová záliba v nákladném oblékání a všeobecný rozvoj textilních řemesel přispěly ruku v ruce k nebývalému rozmachu krajkářského řemesla. Jeho velkou podporovatelkou byla císařovna Marie Terezie, osvícenská panovnice známá v českých zemích především díky zavedení povinné školní docházky.

Krajkářství se za vlády Marie Terezie dostává pod ochranu státu. Roku 1755 je v rámci zrušení cechovního systému jako celku prohlášeno krajkářství za svobodné povolání a získává podporu, jistě i s ohledem na zájmy státní pokladny. Jedním z druhů podpory krajkářství byl i počátek organizace vzdělávání v podobě odborných školení a zakládání krajkářských škol.

Přejít na další