Vlasta Novotná

Nositelka ocenění Zlatý kolovrat 2002, paličkovaná krajka
Vamberk

Paní Vlasta Novotná se narodila v roce 1923 a zemřela v roce 2009. Absolvovala Státní ústav školský pro domácký průmysl v Praze. Třicet dva let pracovala jako učitelka Krajkářské školy v Potštejně, kde vedla kurzy paličkování. Zhotovování krajek se věnovala po celý život a patřila ke krajkářkám, které se výrazným způsobem podílely na pokračování čtyřsetleté tradice krajkářství na Vamberecku. Účastnila se školních výstav i seminářů pro krajkářky. Z její tvorby jsou zvláště cenné vláčkové krajky, které reprezentovaly regionální krajkářství na výstavách pořádaných Muzeem krajky ve Vamberku u nás i v zahraničí. Za velký úspěch lze považovat zhotovení stór pro Národní divadlo v Praze, které byly vytvořeny pod jejím vedením.

Paličky