Krajkářská škola Vamberk

Škola vychovává krajkářky v úctě k tradici, rozvíjí jejich umělecké cítění a vkus. Odborně a výtvarně vzdělané učitelky zajišťují výuku na kvalitativně vysoké úrovni a samy navrhují a kreslí nové vzory. Žákyně se podílejí na jejich realizaci v ručně paličkované krajce, které reprezentují školu a město Vamberk na výstavách v České republice i v zahraničí. Město Vamberk od roku 1994 pravidelně na přelomu června a července pořádá Mezinárodní setkání krajkářek, jejichž součástí je soutěžní přehlídka českých výtvarníků nazvaná Bienále české krajky, a Krajkářské slavnosti, kterých se Krajkářská škola Vamberk rovněž aktivně zúčastňuje. MIROSLAVA ŠUSTROVÁ Vystudovala Střední odbornou uměleckořemeslnou školu při Školském ústavu umělecké výroby v Praze a Doplňkové pedagogické studium Mistr odborného výcviku na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové. V letech 1986 – 1989 pracovala jako mistr odborného výcviku na Středním odborném učilišti textilním, obor ruční krajkářka pro Vambereckou krajku Vamberk. V letech 1997 – 1999 učila na pobočce Školského ústavu umělecké výroby v Letohradě. V Krajkářské škole ve Vamberku učí paličkování v zájmových kurzech děti a dospělé žákyně od roku 1999. JANA LANGOVÁ Vystudovala Střední odbornou uměleckořemeslnou školu při Školském ústavu umělecké výroby v Praze a Doplňkové pedagogické studium Mistr odborného výcviku na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové. Od roku 1991 vyučuje ručně paličkovanou krajku v Krajkářské škole ve Vamberku.

Krajkářská škola Vamberk pořádá příležitostné výstavy ručně paličkovaných krajek a módní přehlídky, vše ze své vlastní tvorby. Tradiční jsou každoroční adventní výstavy.

Kontakt:
Tyršova 25, 517 54 Vamberk
www.krajkarskaskola.cz
e-mail: krajka@vamberk.cz
tel.: 494 541 247

VÝUKA RUČNĚ PALIČKOVANÉ KRAJKY

Kurzy pro dospělé:
pondělí: 15.30 - 18.30 hod.
úterý: 8.30 - 11.30 16.00 - 19.00 hod.
středa: 8.30 - 11.30 15.30 - 18.30 hod.
čtvrtek: 8.30 - 11.30 hod.

Zájmové kurzy pro děti:
pondělí: 13.00 - 15.30 hod.
středa: 13.00 - 15.30 hod.
pátek: 13.00 - 15:30 hod.

Základní škola Potštejn:
čtvrtek: 12.30 - 15.30 hod.

Navštívit stránky

Paličky