Jana Langová

Nositel ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje, 2020, paličkovaná krajka

Jana Langová se narodila v Brně, základní školu navštěvovala v Předměřicích nad Labem a v letech 1986 – 1990 vystudovala Střední odbornou uměleckořemeslnou školu při Školském ústavu umělecké výroby v Praze. Tato instituce dnes nese název Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha.

Jejím prvním a do dnešních dnů současným působištěm se stal Vamberk, a to Krajkářská škola. Od roku 1991 v ní působí jako učitelka ručně paličkované krajky. Na své místo nastoupila po dlouholeté známé učitelce, paní Vilmě Murčové, která odcházela do důchodu. V té době byla vedoucí Krajkářské školy další velice známá krajkářka a učitelka, paní Anežka Bartáková.

V letech 1991 - 1992 si na tehdejší Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, Pedagogické fakultě, doplnila své vzdělání o doplňkové pedagogické studium jako mistr odborné výchovy.
V letech 2000 – 2006 byla na mateřské dovolené. Má dva syny, kterým předala znalost paličkování a kteří též navštěvovali kurzy v Krajkářské škole.

Krajkářská škola ve Vamberku prošla za dobu působení Jany Langové několika organizačními změnami, od zařazení jako pobočky do Domu dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou až po současnost, kdy se od roku 2006 stala organizační složkou města Vamberka se sídlem na adrese Tyršova ulice 25, Vamberk.

V průběhu více jak dvaceti let, kdy se Jana Langová věnuje pedagogické činnosti, prošlo jejími kurzy a vyučováním na stovky děvčat i chlapců, kterým předala znalosti a dovednosti starobylého řemesla výroby krajek. Nepočítaně žáků pak bylo i z řad dospělých, kteří přicházeli a přicházejí ze zájmu o znalost této rukodělné techniky.

Po celou dobu k její práci neodmyslitelně patří návrhářství krajek a je autorskou celé řady nejen paličkovaných uměleckých artefaktů, ale i krajek určených k praktickému použití, ať už se jedná o stolní dekorace, módní doplňky, šperky či krajkové aplikace.

Nedílnou součástí jejího profesního života pak je i prezentace výsledků práce Krajkářské školy doma i v zahraničí, kdy svou domovskou instituci a město Vamberk reprezentovala na četných výstavách a přehlídkách.

Paličky